skip to Main Content
Cases Afb 155

Samen het kind centraal

Voor de gemeente Den Haag hebben wij een poster ontworpen die laat zien wat het Haags Model Ouderbetrokkenheid (HMO) is. De poster wordt omarmd door diverse instellingen die met de zorg en opvoeding van het kind te maken hebben. Denk aan bassisscholen en het Centrum van Jeugd en Gezin. In de poster wordt duidelijk dat iedereen moet samenwerken om het kind centraal te stellen. In de eerste plaats de ouders/verzorgers, maar daarnaast ook scholen en andere instanties. Actief samenwerken, heldere afspraken maken en een duidelijke rolverdeling zijn hierbij het belangrijkste.

Back To Top